Quickscans

WTB-buro verzorgt quickscans voor gebouwinstallaties.

Quickscans geven snel inzicht in aspecten van installaties en / of van het installatiebeheer in en om een gebouw. Dit leidt tot een globale analyse. Afhankelijk van de omvang van de installaties en de beschikbaarheid van gegevens van derden zijn de resultaten van quickscans doorgaans binnen korte tijd beschikbaar. Quick-scans zijn in het bijzonder geschikt wanneer een algemeen beeld volstaat. 

Een opname of inspectie ter plaatse is altijd nodig als basis voor de quickscan. Het resultaat presenteren we in de vorm van een bondig, overzichtelijk schriftelijk verslag.


QuickScans richten zich op de volgende aandachtsvelden:

Energieverbruik:
Inzicht in energieverbruik van zowel het gebouw als de technische gebouwinstallaties.

Onderhoud:
Inzicht in de staat van onderhoud waarin de technische gebouwinstallaties verkeren (bijvoorbeeld een "0-meting").

Wet- en regelgeving:
Inzicht in het voldoen aan specifieke wet- en regelgeving.