V.V. Sparta - Nijkerk

Opdrachtgever  SRO, Amersfoort
Omvang project  620 m2
Onderzoek & realisatie  2005 / 2006

Project omschrijving
Aanpassingen kleed- en doucheruimten van voetbalvereniging Sparta Nijkerk.

Werkzaamheden WTB-Buro
WTB-Buro voert onderzoek uit naar de oorzaak van de capaciteitsproblemen in de douche-installaties, en verzorgt het programma van eisen, ontwerp, de technische omschrijving, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding voor de aanpassingen aan de douche-installaties. WTB-Buro is niet betrokken geweest bij de realisatie van de oorspronkelijke installaties.


Foto: VV Sparta Nijkerk