Prins Willem Alexanderschool - Amersfoort

Opdrachtgever  Vereniging PCBO - Amersfoort
Architect  Meeder Architectenbureau, Utrecht
Ontwerp & realisatie  2004 / 2005

Project omschrijving
Het gebouw van de Protestants Christelijke Basisschool PWA (Prins Willem Alexander) te Amersfoort, locatie Randenbroek, krijgt een uitbreiding.

Werkzaamheden WTB-Buro
WTB-Buro verzorgt het programma van eisen, ontwerp, bestek, de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de sanitaire, werktuigkundige, elektrotechnische en regeltechnische installaties.