OBS de Regenboog - Ingen

Opdrachtgever  Gemeente Buren
Omvang project  970 m2
Ontwerp & realisatie  2012

Project omschrijving
Openbare basisschool de Regenboog heeft klachten ten aanzien van de ventilatie-installatie. In de afgelopen jaren zijn er diverse aanpassingen gedaan aan de installatie in een poging het binnenklimaat te verbeteren. 

Werkzaamheden WTB-Buro
WTB-Buro verricht klimaatmetingen en stelt aan de hand van de bevindingen een rapportage op met een plan van aanpak. Op basis van het pve is een technische omschrijving opgesteld voor uitvoering van de aanpassingen aan de installaties. WTB-buro verzorgt de 0-meting van de installatie-opzet, het klimaatonderzoek, de luchtdebietmetingen en geluidsmetingen. Vervolgens de technische omschrijving, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de werktuigkundige en regeltechnische installaties.