Rijntoren - Arnhem

Opdrachtgever  Hanzevast beheer, Groningen
Omvang project  12.000 m2
Onderzoek  2008 / 2009

Project omschrijving
Voor de warmte- en koudelevering van het in 2005 opgeleverde kantoorgebouw Rijntoren wordt gebruik gemaakt van een aansluiting op een collectief koude- en warmte-opslagsysteem in de bodem en een warmtepomp. Dit koude- en warmte-opslagsysteem is gedimensioneerd op de aansluiting van meerdere gebouwen. Voor het koelen, verwarmen en ventileren van de vertrekken wordt voornamelijk gebruik gemaakt van plafondinductie units.

Werkzaamheden WTB-Buro
WTB-Buro voert onderzoek uit naar de mogelijke oorzaken van klimaatklachten en storingen, en staat Hanzevast beheer bij met de beoordeling van de door derden voorgestelde installatie aanpassingen. WTB-Buro is niet betrokken geweest bij de realisatie van de Rijntoren.