Polikliniek de Waag - Utrecht

Opdrachtgever  Van der Hoeven Stichting, Utrecht
Architect  OPL Architecten, Utrecht
Omvang project  2.640 m2
Ontwerp & realisatie  2001 / 2003

Project omschrijving
Nieuwbouw van een polikliniek voor ambulante forensische psychiatrie.

Werkzaamheden WTB-buro
WTB-buro verzorgde het programma van eisen, ontwerp, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de sanitaire-, werktuigkundige- en regeltechnische installaties.