Kliniek De Kaap - Castricum

Opdrachtgever
Parnassia, Den Haag
Architect
Prent-Landman, Den Haag
Omvang project
800 m2
Aanvang ontwerp
2016
Aanvang bouw
2016
Oplevering
2016

Project omschrijving
Door diverse sloop-, nieuwbouw- en renovatieprojecten op het Landgoed Duin en Bosch van Parnassia te Castricum werd het mogelijk het merendeel van de cliënten uit het sterk verouderde paviljoen de Kaap elders te huisvesten.
Voor enkele cliënten moest echter nog in tijdelijk (meerjaren) huisvesting worden voorzien. Deze tijdelijke huisvesting is na de eerste sloopfase gerealiseerd op de locatie van het oude Paviljoen. Na in huizing van deze laatste cliëntengroep is het resterend deel van Paviljoen de Kaap gesloopt. Op het hierbij vrijkomend terrein is door RIBW een tijdelijke (meerjaren) huisvesting neergezet om haar cliënten vanuit het gebouw Koekoeksduin te huisvesten, wat tevens wordt gesloopt. 


Bijzonderheden

Voorafgaand aan de nieuwbouw van de tijdelijke huisvesting heeft WTB-Buro eerst de gefaseerde sloop voorbereid en begeleid betreffende de nodige aanpassingen en afkoppeling van bestaande terrein- en gebouwinstallaties en de realisatie van nieuwe nutsaansluitingen.

Werkzaamheden WTB-Buro
Ontwerp, bestek, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de sanitaire, werktuigkundige, regeltechnische en elektrotechnische installaties.