Kliniek De Kaap - Castricum

Opdrachtgever  Parnassia, Den Haag
Bouwmanagement STAAT.Bouwmanagement
Architect  
Omvang project  800 m2
Ontwerp & realisatie  2016

Project omschrijving
Tijdens diverse sloop-, nieuwbouw- en renovatieprojecten op het Landgoed Duin en Bosch van Parnassia te Castricum wordt het merendeel van de cliënten uit het sterk verouderde paviljoen de Kaap elders gehuisvest. Voor enkele cliënten moet echter nog in tijdelijk (meerjaren) huisvesting worden voorzien. Deze tijdelijke huisvesting wordt na de eerste sloopfase gerealiseerd op de locatie van het oude Paviljoen. Na inhuizing van deze laatste cliëntengroep wordt het resterende deel van Paviljoen de Kaap gesloopt. Op het hierbij vrijkomend terrein is door RIBW een tijdelijke (meerjaren) huisvesting neergezet om haar cliënten vanuit het gebouw Koekoeksduin te huisvesten, dat tevens wordt gesloopt. 


Bijzonderheden

Voorafgaand aan de nieuwbouw van de tijdelijke huisvesting voorziet WTB-Buro in de voorbereiding en begeleiding van de gefaseerde sloop. Dit heeft betrekking op het aanpassen en afkoppelen van bestaande terrein- en gebouwinstallaties en de realisatie van nieuwe nutsaansluitingen.

Werkzaamheden WTB-Buro
WTB-Buro verzorgt het ontwerp, bestek, de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de sanitaire, werktuigkundige, regeltechnische en elektrotechnische installaties.