Huize Padua - Boekel

Opdrachtgever  GGZ Oost-Brabant
Architect  Architectenbureau A.M. van Boven 
Omvang project  270 m2
Ontwerp & realisatie  2012 / 2013

Project omschrijving
GGZ Oost-Brabant heeft voor Huize Padua een viertal separeerruimten ontwikkeld. De separeerruimten zijn in twee losse bouwkundige units gebouwd, die tegen een centrale gangzone zijn geplaatst. Deze gangzone vormt ook de verbinding met het naastgelegen gebouw en toekomstig te slopen gebouw. Per twee separeerruimten is voorzien in eigen techniek, de twee ruimten delen enkel de levering van warmte en koude. Warmte wordt van buiten het gebouw geleverd, koude middels een eigen koelmachine. 

Bijzonderheden
Bijzonder aan het gebouw is de mogelijkheid van het transporteren van de separeerruimten naar toekomstige nieuwbouw. Het gebouw is zodanig geconstrueerd en geïnstalleerd dat beide units onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren en verplaatst kunnen worden.

Werkzaamheden WTB-Buro
WTB-Buro verzorgt het VO + Ontwerp, de technische omschrijving, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de sanitaire, werktuigkundige, regeltechnische, elektrotechnische en beveiligingsinstallaties.