De Koperhorst - Amersfoort

Opdrachtgever  Stichting de Koperhorst, Amersfoort
Architect  SHP Architecten BNA, Zoeterwoude
Omvang project  3725 m2 renovatie, 3175 m2 nieuwbouw
Ontwerp & realisatie  2004 / 2007

Project omschrijving
Verzorgingshuis De Koperhorst te Amersfoort ondergaat een renovatie en een nieuwbouw. In het renovatiegedeelte worden 45 zorgwoningen gerealiseerd, in de nieuwbouw 25 zorgwoningen en 10 verpleegkamers. Op de begane grond van de nieuwbouw komen kantoorruimten, vergaderruimten en ruimten voor dagopvang.

Bijzonderheden
Tijdens de nieuwbouw en renovatie moet de normale bedrijfsvoering van verzorgingshuis De Koperhorst gewaarborgd blijven. Hiervoor dienen diverse tijdelijke voorzieningen te worden getroffen om de installaties van de bewoonde en de in gebruik zijnde bouwdelen in bedrijf te houden. Na onderzoek door WTB-Buro is gebleken dat de nieuwbouw kan worden gerealiseerd zonder het ketelvermogen voor verwarming en warmtapwater uit te breiden.

Werkzaamheden WTB-Buro
WTB-Buro verzorgt het programma van eisen, ontwerp, bestek, de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de sanitaire, werktuigkundige, elektrotechnische en regeltechnische installaties.