Ketelhuizen Parnassia Groep - Den Haag

Opdrachtgever  Steigers Bouw Advies, Den Haag
Architect  --
Omvang project  353 m2
Ontwerp & realisatie  2011 / 2012

Project omschrijving
Op het terrein van de Parnassia Bavo Groep worden de stookinstallaties in de ketelhuizen vervangen. De bestaande ketels hebben een leeftijd van ongeveer 40 jaar en zijn hiermee aan vervanging toe. In de twee ketelhuizen staan zes ventilatorbranderketels met een totaal vermogen van 7900 kW. In het vooronderzoek is berekend dat het terug te plaatsen vermogen kan worden verminderd tot 4500 kW. Hiervoor worden een viertal Viessman Vitoplex ketels met een vermogen van 1600 kW per stuk terug geplaatst, waarbij de vierde ketel dienst doet als een backup voorziening. Tevens wordt er voor mogelijke toekomstige uitbreiding op het terrein rekening gehouden met het inpassen van een vijfde ketel in de installatie.
In de nieuwe situatie zal één ketelhuis dienst blijven doen als ketelhuis, hierin zullen ook alle ketels worden opgesteld. Het tweede ketelhuis zal in de nieuwe situatie slechts dienst doen als warmteverdeelstation.

Bijzonderheden
In het vooronderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheid tot het weersafhankelijk stoken en het decentraal opwekken van de warmte voor de bereiding van warmtapwater. Uiteindelijk wordt gekozen om de huidige installatie-opzet te handhaven.
De ketelhuizen leveren warmte aan alle aangesloten gebouwen op het terrein. Deze gebouwen zijn 24 uur per dag afhankelijk van warmte. Hierdoor zijn er slechts beperkte mogelijkheden tot het onderbreken van de warmtelevering. Hiermee wordt in het ontwerp dan ook rekening gehouden.

Werkzaamheden WTB-Buro
WTB-Buro verzorgt het vooronderzoek, ontwerp en bestek, de aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de sanitaire, werktuigkundige en regeltechnische installaties.