Ketelhuizen Parnassia Groep

Opdrachtgever : Steigers Bouw Advies, Den Haag
Architect : n.v.t.
Omvang project : 353 m2
Aanvang ontwerp : april 2011
Aanvang bouw : juli 2012
Oplevering : eind 2012

Project omschrijving
Het vervangen van de stookinstallatie in de ketelhuizen op het terrein van de Parnassia Bavo Groep. De bestaande ketels hebben een leeftijd van ongeveer 40 jaar en zijn hiermee aan vervanging toe. Er staan verdeeld over de 2 ketelhuizen een 6 tal ventilatorbrander ketels met een totaal vermogen van 7900 kW. In het vooronderzoek is berekend dat het terug te plaatsen vermogen kan worden verminderd tot 4500 kW. Hiervoor worden een 4 tal Viessman Vitoplex ketels met een vermogen van 1600 kW per stuk terug geplaast. Waarbij de 4e ketel dienst doet als een backup voorziening. Tevens wordt er voor mogelijke toekomstige uitbreiding op het terrein rekening gehouden met het inpassen van een 5e ketel in de installatie.
In de nieuwe situatie zal 1 ketelhuis dienst blijven doen als ketelhuis, hierin zullen ook alle ketels worden opgesteld. Het 2e ketelhuis zal in de nieuwe situatie slechts dienst doen als warmteverdeelstation.

Bijzonderheden
In het vooronderzoek is er gekeken naar de mogelijkheid tot het weersafhankelijk stoken en het decentraal opwekken van de warmte voor de bereiding van warmtapwater. Uiteindelijk is gekozen om de huidige installatie opzet te handhaven.
De ketelhuizen leveren warmte aan alle aangesloten gebouwen op het terrein, deze gebouwen zijn 24 uur per dag afhankelijk van warmte. Hierdoor zijn er slechts beperkte mogelijkheden tot het onderbreken van de warmtelevering. Hiermee is in het ontwerp dan ook rekening gehouden.

Werkzaamheden WTB-Buro
Vooronderzoek, ontwerp en bestek aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de sanitaire, werktuigkundige en regeltechnische installaties.