OBS de Regenboog te Ingen

Opdrachtgever : Gemeente Buren
Omvang project : 970 m2
Aanvang onderzoek : februari 2012
Aanvang bouw : juli 2012
Oplevering : augustus 2012

Project omschrijving
Openbare basisschool de Regenboog heeft klachten ten aanzien van de ventilatie installatie. In de afgelopen jaren zijn er diverse aanpassingen gedaan aan de installatie in een poging het binnenklimaat te verbeteren. WTB-Buro heeft een aantal klimaat metingen verricht en aan de hand van de bevindingen een rapportage opgesteld met een plan van aanpak. Op basis van het pve is een technische omschrijving opgesteld voor uitvoering van de aanpassingen aan de installaties.

Bijzonderheden
Geen.

Werkzaamheden WTB-Buro
0-meting van de installatie opzet, klimaatonderzoek, luchtdebietmetingen en geluidsmetingen. Technische omschrijving, aanbesteding en uitvoeringsbegeleiding van de werktuigkundige en regeltechnische installaties.