Rijntoren

Opdrachtgever : Hanzevast beheer, Groningen
Omvang project : 12.000 m2
Onderzoek : 2008 / 2009

Project omschrijving
Voor de warmte en koude levering van dit in 2005 opgeleverde kantoorgebouw wordt gebruik gemaakt van een aansluiting op een collectief warmte en koude opslagsysteem in de bodem en een warmtepomp. Dit koude en warmte opslagsysteem is gedimensioneerd op de aansluiting van meerdere gebouwen. Voor het koelen, verwarmen en ventileren van de vertrekken wordt voornamelijk gebruik gemaakt van plafondinductie units.

Bijzonderheden
WTB-Buro is niet betrokken geweest bij de realisatie van de Rijntoren.

Werkzaamheden WTB-Buro
Onderzoek naar de mogelijke oorzaken van klimaatklachten en storingen. Het bijstaan van onze opdrachtgever met de beoordeling van de door derden voorgestelde installatie aanpassingen.